Procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va - Exp.5193/2018 - FINALITZAT

Divendres, 14 de setembre de 2018 a les 09:23

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d'agost de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la selecció d'una plaça d'administratiu/va per cobrir de forma interina fins la cobertura definitiva de la plaça mitjançant convocatòria pública.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Lllista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu

Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta de resultats prova de temari general, temari específic, prova pràctica i data de convocatòria prova de personalitat

Acta de resultats prova de personalitat i data de convocatòria de l'entrevista

Acta final de resultats

Darrera actualització: 03.01.2019 | 11:48