Procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de Museus Exp 9419/2019 - FINALITZAT

Dimecres, 27 de novembre de 2019 a les 00:00

Es fa públic que en data 13 de novembre de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 1593/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, de Tècnic/a auxiliar de Museus- Exp.9419/2019.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 28 de novembre de 2019 al dia 17 de desembre de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la  sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Bases reguladores

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta resultat temari

Acta resultat prova pràctica

Acta resultat prova d'idiomes

Acta final de resultats

Darrera actualització: 01.07.2020 | 14:49