Procés selectiu d'una borsa de treball de professor de música, especialitat clarinet - Exp. 5963/2021 - FINALITZAT

Dilluns, 9 d'agost de 2021 a les 08:00

Es fa públic que en data 5 d'agost de 2021, mitjançant Decret d'Alcaldia 1153/2021 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a de música, especialitat clarinet - Expedient 5963/2021.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 10 d'agost de 2021 al dia 29 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i data inici procés selectiu

Acta constitució del tribunal

Acta final de resultats

Darrera actualització: 19.05.2023 | 12:25