Procés selectiu d'un/a auxiliar tècnic informàtic Exp.5672/2018 - FINALITZAT

Dimarts, 24 de juliol de 2018 a les 08:20

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la selecció d'un/a auxiliar tècnic informàtic per un termini de 6 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, serà de de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la darrera publicació de la convocatòria al BOPB o al DOGC.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista d'admesos i exclosos

Esmenes de la llista d'admesos i exclosos

Acta de resultats de les proves de temari general i específic

Acta final de resultats

Darrera actualització: 07.11.2018 | 09:08