Procés selectiu d'un Tècnic/a Mitjà/ana de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL). Exp.8301/2019 - FINALITZAT

Dimarts, 29 d'octubre de 2019 a les 20:09

Es fa públic que en data 01 d'octubre de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 1360/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un Tècnic/a mitjà/ana de Reempresa - Exp.8301/2019.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 30 d'octubre de 2019 al dia 18 de novembre de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la  sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Bases reguladores

Sol.licitud per prendre part al procés selectiu

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta de resultats proves de temari

Acta de resultats prova pràctica

Acta resultats prova de català

Acta data, hora i lloc proves psicotècniques

Acta resultats proves psicotècniques i data entrevistes

Acta final de resultats

Darrera actualització: 01.07.2020 | 14:48