Procés selectiu d'un Tècnic/a d'Administració General i constitució d'una borsa de treball - Exp. 631/2021 - FINALITZAT

Divendres, 30 de juliol de 2021 a les 08:00

Es fa públic que en data 6 de juliol de 2021, mitjançant Decret d'Alcaldia 953/2021 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a Tècnic/a d'Aministració General, funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça, i la constitució d'una borsa de treball - Expedient 631/2021.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 27 de juliol de 2021 al dia 15 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i inici proves

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats proves de temari i data cas pràctic

Acta resultat final

 

Darrera actualització: 19.11.2021 | 09:34