Procés selectiu d'un operari/ària de la brigada de parcs, jardins i zones verdes - Exp. 240/2018. FINALITZAT

Dilluns, 23 de juliol de 2018 a les 08:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de personal d'oficis, per adscriure a un lloc de treball d'operari/ària de la brigada de parcs, jardins i zones verdes amb caràcter laboral fix.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu

Esmenes de la llista d'admesos/es i exclosos/es

Acta de resultats de la prova pràctica i data de convocatòria de la prova de català

Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova psicotècnica

Acta de resultats de la prova psicotècnica, del concurs de mèrits i data de convocatòria de l'entrevista curricular

Acta final de resultats

Darrera actualització: 30.11.2018 | 14:50