Procés selectiu de dotze empleats/ades, corresponent al Programa Complementari de Foment de l'ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona, exp. 2478/2019 - FINALITZAT

Dimecres, 31 de juliol de 2019 a les 16:43

Es fa públic que, en data 17 de juliol de 2019, per Decret d'Alcaldia número 1064/2019 s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu de dotze empleats/ades, corresponent al Programa Complementari de Foment de l'Ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de juliol del 2019 a l'1 d'agost de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Seguidament, podeu consultar tota la documentació actualitzada:

 

Bases reguladores

Sol.licitud per prendre part al procés selectiu

Llista admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es 

Acta constitució (aux administratius/ves)

Acta resultat prova escrita i valoració situacions amb data entrevista i català (aux. administratius/ves)

Acta resultat final auxiliars administratius/ves Pla d'Ocupació 

Acta constitució (aux. informàtic)

Acta resultat final (aux. informàtic)

Acta constitució (aux. esports)

Acta resultat prova escrita i valoració situacions amb data prova de català (aux. esports)

Acta resultat final (aux. esports)

 

Darrera actualització: 10.02.2020 | 15:40