Procés selectiu borsa de treball tècnic/a auxiliar d'informàtica- Exp. 8954/2023 - FINALITZAT

Divendres, 10 de novembre de 2023 a les 08:30

Es fa públic que en data 2 de novembre de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia 1633/2023 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar d'informàtica - Expedient 8954/2023.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 11 de novembre de 2023 al 30 de novembre de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data inici procés selectiu

Acta constitució tribunal

Acta resultats fase oposició i data següents proves

Acta resultats prova de català

Acta final de resultats

Llista final

Darrera actualització: 21.03.2024 | 13:39