Procés selectiu borsa de treball Encarregat instal·lacions esportives- Exp. 2876/2023 - FINALITZAT

Dimecres, 14 de juny de 2023 a les 15:00

Es fa públic que en data 24 de maig de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia 690/2023 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Encarregat d'instal·lacions esportives- Expedient 2876/2023.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 1 de juny de 2023 al 20 de juny de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data proves

Acta constitució tribunal

Acta resultats fase oposició i convocatòria entrevistes

Acta final de resultats

 

Darrera actualització: 27.09.2023 | 12:25