Procés selectiu borsa de treball d'Oficial d'obres - Exp. 1988/2022 - FINALITZAT

Dimarts, 28 de juny de 2022 a les 08:35

Es fa públic que en data 23 de maig de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 785/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Oficial d'obres- Expedient 1988/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 21 de juny de 2022 al 10 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15.00h a 19.00h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, composició tribunal i data inici proves selectives

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta final de resultats

Darrera actualització: 21.02.2023 | 11:25