Procés selectiu borsa de treball d'Inspector/a d'obres- Exp. 4174/2022 - FINALITZAT

Diumenge, 4 de desembre de 2022 a les 09:00

Es fa públic que en data 31 d'octubre de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 1715/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Inspector/a d'obres- Expedient 4174/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 17 de novembre de 2022 al 6 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, composició tribunal i data proves

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova temari i cas pràctic, i data d'entrevistes

Acta final de resultats

Darrera actualització: 06.03.2023 | 09:11