Procés selectiu borsa de treball d'arquitecte/a- Exp. 2266/2022 FINALITZAT

Dijous, 16 de juny de 2022 a les 09:50

Es fa públic que en data 25 de maig de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 810/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Aquitecte/a- Expedient 2266/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 8 de juny de 2022 al 27 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15.00h a 19.00h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos, i data inici proves

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es i canvi data inici proves

Acta resultats prova temari i cas pràctic

Acta final de resultats

Decret 1753/2022 aprovació definitiva persones incloses a la borsa d'arquitecte/a

 

Darrera actualització: 19.05.2023 | 12:21