Procés selectiu borsa de treball Conserge- Exp. 7859/2022 - FINALITZAT

Divendres, 23 de desembre de 2022 a les 08:15

Es fa públic que en data 2 de desembre de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 7859/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Conserge - Expedient 7859/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 24 de desembre de 2022 al 13 de gener de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15h a 19h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisiona admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i data inici proves

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova teòrica i cas pràctic, i data prova de català

Acta resultats prova de català i data convocatòria entrevistes

Acta final de resultats

Llista final borsa de treball

Darrera actualització: 19.05.2023 | 11:59