Procés selectiu borsa de treball Arquitecte/a tècnic/a- Exp. 2624/2023 - FINALITZAT

Dimecres, 14 de juny de 2023 a les 15:00

Es fa públic que en data 22 de maig de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia 669/2023 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Arquitecte/a tècnic/a - Expedient 2624/2023.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 1 de juny de 2023 al 20 de juny de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data inici proves

Acta constitució tribunal

Acta resultats proves de temari i cas pràctic

Acta final de resultats

 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 13:13