Procés selectiu borsa de treball Administratiu/va- Exp. 7412/2022 - FINALITZAT

Dimecres, 19 d'abril de 2023 a les 12:10

Es fa públic que en data 3 d'abril de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia 426/2023 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Administratiu/va - Expedient 7412/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 20 d'abril de 2023 al 9 de maig de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, data inici proves i constitució tribunal

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució del tribunal

Acta resultats fase oposició

Acta final de resultats

Llista final borsa de treball

Darrera actualització: 21.07.2023 | 10:46