Borsa de treball d'agent de la Policia Local.

Dimecres, 23 de juny de 2021 a les 00:00

Bases reguladores de la convocatòria d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, per dur a terme les substitucions del personal per baixes, o qualsevol altra incidència que es pugui donar. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a partir del dia següent de la darrera publicació del mateix al DOGC o al BOP de Barcelona

Darrera actualització: 05.07.2021 | 09:15

Documents

Certificació dels resultats de les proves cultural i teòrica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local.
143,86KB
Termini de presentació de sol·licituds. De l'1 de juliol al 20 de juliol de 2021 ambdós inclosos
683,17KB
Model de sol·licitud per prendre part en el procés selectiu
19,63KB
Llista provisional d'aspirantes admesos/es i exclsos/es, data d'inici del procés selectiu i composició del tribunal de selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021. FI TERMINI D'ESMENES: 21 D'OCTUBRE DE 2021
695,77KB
Acta del Tribunal de la selecció dels resultats de la prova pràctica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021
448,75KB
Acta del Tribunal de la selecció de la revisió dels resultats de la prova teòrica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021
536,43KB
Acta del Tribunal de la selecció dels resultats finals d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021ACTA FINAL 20220126.pdf
472,32KB
Edicte de les Bases Reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021
477,74KB
Termini de presentació de sol·licituds. BOPB
195,24KB
Forma de pagament dels drets d'examen
274,94KB
Acta del Tribunal de la Selecció, de l'assenyalament de la data i hora de la prova pràctica i proves físques d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021
578,13KB
Llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es d'una borsa de treball d'agent de la Policia Local, expedient 2836/2021
585,08KB
Resultats de la prova pràctica d'una borsa de traball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021. Data de les proves físiques: 10/12/2021 a les 10.00 h al Pavelló esportiu de Les Cremades
209,91KB
Acta del Tribunal dels resultats de les proves físiques d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 2836/2021
500,29KB
Acta del Tribunal dels resultats de la fase de concurs d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 2836/2021
472,6KB
Exercici cultural amb respostes
902,13KB
Exercici temari específic amb respostes
319,48KB
Acta de constitució del Tribunal d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021
379,01KB
Acta del Tribunal de la selecció del resultat de la prova de Català i assenyalament de la data de les proves cultural i teòrica.
388,73KB
Certificació dels resultats de la prova psicotèncica del Tribunal de la selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021
238,97KB

Enllaços