Anunci d'exposició pública del padró relatiu a la taxa del Centre d'Iniciatives Empresarials corresponent al mes de maig de 2017

Dimecres, 24 de maig de 2017 a les 10:56

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

En data 16 de maig 2017, la Junta de Govern Local va aprovar, per un import total de 1.586,46 euros, el padró relatiu a la Taxa del Centre d’Iniciatives Empresarials corresponent al mes de maig de 2017, i per un import total de 85,00 euros, el padró relatiu a la Taxa del Centre d’Iniciatives Empresarials corresponent a la part proporcional del mes d'abril de 2017, per a posar al cobrament les quotes de la taxa del CIE.

Els esmentats padrons es troben a exposició pública per als interessats, al Servei de Tresoreria de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, durant vint dies a comptar des del dia 22 de maig de 2017, que és el dia d’inici del període voluntari de cobrament.

Caldes de Montbui, 22 de maig de 2017

L’alcalde,

Jordi Solé i Ferrando

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 24.05.2017 | 10:56