Anunci d'exposició pública del padró corresponent a les quotes per l'assistència al Casal d'Estiu 2017

Dijous, 29 de juny de 2017 a les 09:56

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

En data 16 de juny de 2017 la Junta de Govern Local ha aprovat, per un import total de 34.019,33 euros el padró corresponent al cobrament de les quotes per l’assistència al Casal d’Estiu 2017.

L’esmentat padró es troba a exposició pública per als interessats, en el Servei de Tresoreria de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, durant vint dies a comptar des del dia 21 d'agost de 2017 que és el dia d’inici del període voluntari de cobrament.

Caldes de Montbui, 29 de juny de 2017

L’alcalde,

Jordi Solé i Ferrando

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 29.06.2017 | 09:56