Anunci d'exposició pública del padró de la taxa del Centre d'Iniciatives Empresarials corresponent al mes de juny de 2017

Divendres, 16 de juny de 2017 a les 08:42

En data 9 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar, per un import total de 1.542,90 euros, el padró relatiu a la Taxa del Centre d’Iniciatives Empresarials corresponent al mes de juny de 2017, per a posar al cobrament les quotes de la taxa del CIE.

L'esmentat padró es troba a exposició pública per als interessats, al Servei de Tresoreria de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, durant vint dies a comptar des del dia 21 de juny de 2017, que és el dia d’inici del període voluntari de cobrament.

Caldes de Montbui, 13 de juny de 2017

L’alcalde accidental,

Isidre Pineda i Moncusí

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 16.06.2017 | 08:42