Anunci d'exposició pública del padró de la taxa per ocupació via pública pel mercat setmanal corresponent al segon trimestre de 2017.

Dimarts, 13 de juny de 2017 a les 14:46

En data 26 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar, per un import total de 9.704,24 euros, el padró relatiu a la Taxa ocupació via pública (mercat setmanal), corresponent al segon trimestre de 2017, per a posar al cobrament les quotes de la taxa del mercat.

L’esmentat padró es troba a exposició pública per als interessats, al Servei de Tresoreria de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, durant vint dies a comptar des del dia 21 de juny de 2017, que és el dia d’inici del període voluntari de cobrament.

Caldes de Montbui, 13 de juny de 2017

L’alcalde accidental,
Isidre Pineda i Moncusí

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 13.06.2017 | 14:46