Xarxa 0-6: 10 anys dedicats a l’atenció d’infants i famílies

Dilluns, 8 d'abril de 2019 a les 14:35

La Xarxa 0-6 ha celebrat deu anys de dedicació a la construcció del millor model d’acollida dels infants més petits al sistema escolar, implicant les famílies i parant atenció a les necessitats

“L’educació infantil no és obligatòria, per tant no és un pre – res”. Així va començar la xerrada a càrrec de Imma Brugarolas, psicopedagoga, mestra i educadora, infantil celebrada el passat divendres amb motiu de la commemoració de la Xarxa 0-6, davant un públic essencialment format per professionals de l’educació.

Aquesta és una de les premisses que ha motivat la Xarxa 0-6 des dels seus inicis: entendre que l’acollida dels més petits a les escoles bressol i als primers cicles de primària són motivades per necessitats socials, però no per necessitats vitals dels infants.

En aquest sentit, els centres calderins porten deu anys treballant en oferir la millor acollida i l’atenció més adequada a l’infant s’enfronta a l’escolarització en els primers anys de vida i a les famílies.

Sobre la Xarxa 0-6 va parlar Marta López, educadora infantil, terapeuta sistèmica i ex directora de l’Escola Bressol Gegant del Pi, a més d’una de les persones promotores de la xarxa calderina. López va fer un recorregut per la història d’aquesta iniciativa que ha aconseguit augmentar la implicació familiar en l’educació 0-6 i acostar els centres cap a una comprensió unificada de l’atenció a l’infant.

L’acte va acabar amb un brindis en honor de la Xarxa 0-6 i dels professionals que al llarg d’aquests anys l’han fet possible.

Xarxa 0-6 de Caldes de Montbui
La proposta de crear la Xarxa Municipal d'Educació Infantil a Caldes va sorgir a raó de l'existència de la Xarxa Territorial d'Educació Infantil de Catalunya i de la Xarxa Vallès Oriental, així com del treball pedagògic i de reflexió que s'hi feia en ambdues xarxes.

El 3 de juliol de 2007 El Consell Escolar Municipal aprova la constitució de la Xarxa 0-6 de Caldes de Montbui com una comissió de treball depenent del Consell Escolar Municipal amb la finalitat de crear una xarxa de treball entre els professionals d’educació infantil de 0-3 i de 3-6 anys i les famílies.

 

La seva creació va ser promoguda en detectar que no existia una relació entre les escoles bressol i les escoles d'Infantil i Primària que permetés la coordinació d'aquests dos cicles, el  de 0 a 3 anys i el de 3 a 6 anys.

 

El 6 de març de 2008 comença el treball de la Xarxa 0-6 de Caldes de Montbui amb els següents objectius:

  • Establir vincles entre escoles
  • Visualitzar l’educació infantil com una etapa amb sentit propi
  • Crear una cultura d’infància al municipi

A les trobades que es fan a la vila assisteixen mestres i educadors/es d'educació infantil, pares i mares, la regidora d'Educació i altres professionals com  la tècnica d'Educació o la psicòloga municipal.

La Xarxa 0-6, organitza sessions de treball  i xerrades durant el curs escolar per treballar i reflexionar sobre temes que són interessants per a tots els centres escolars de Caldes: la documentació i el traspàs d’informació  a les famílies, la participació de les famílies a l’escola, l'adaptació/acollida als infants, l’educació emocional, com treballar el dol i les pèrdues en els infants, la pobresa Infantil , el traspàs d’informació entre els dos cicles o  l’ús dels mòbils.

Entre les accions destacades d'aquesta Xarxa, cal fer menció de les visites que s'organitzen per permetre als infants que finalitzen l'escola bressol conèixer els seus futurs centres d'educació infantil i primària.

En paral·lel, els participants consensuen criteris sobre com organitzar els processos d'adaptació i acollida als nous centres i sobre com fer del pas de cicle amb una continuïtat  educativa, sense que l'infant i la seva família percebin un trencament. En aquest sentit s’ha fet un tríptic informatiu per a totes les famílies que s’incorporen a les escoles explicant la importància d’aquest procés, les reaccions que pot tenir l’infant i el paper i l’actitud de l’adult per acompanyar-los.

En aquesta línia també s’ha consensuat un document per organitzar i millorar el traspàs d’informació dels infants que s’incorporen a P-3 que es porta a terme entre els professionals de les escoles bressol i els dels centres d’educació infantil i primària que els acullen.

 

Darrera actualització: 08.04.2019 | 14:41