Un sistema de càmeres regula l’accés de vehicles al centre històric a partir del juny

Dilluns, 31 de maig de 2021 a les 00:00

Al juny s’activa un sistema de control basat en càmeres per preservar el centre històric del pas de vehicles no autoritzats. El projecte substitueix les pilones i funciona en proves fins la tardor

L’Ajuntament ha instal·lat càmeres a les entrades del carrer de Bellit, del carrer del Forn i de carrer del Pont per tal de garantir un sistema de control sobre l’ús inadequat d’aquestes vies, que són d’ús exclusiu de vianants i serveis. En una segona fase, un cop feta la reurbanització del Raval del Remei, el mateix sistema s’activarà en aquest carrer.

Les càmeres substitueixen el sistema de pilones, que ha resultat ineficaç, i pretenen minimitzar el volum de trànsit diari. Actualment, i malgrat viure un moment de baixa activitat general provocada per la pandèmia, pel centre històric es comptabilitzen més de 5.100 passades de vehicles setmanals.

Al centre històric està regulat, des dels anys 90, l’ús prioritari de vianants amb accés a vehicles de persones residents i de serveis. Aquesta iniciativa es va prendre per preservar el barri que acull la major concentració d’elements patrimonials del municipi. Ara, s’actualitza el mecanisme de control i les pilones són substituïdes per un sistema de vídeo vigilància  que permet als residents autoritzar quins vehicles poden entrar.

Sancions: a partir de la tardor i només per infraccions reiterades

El nou sistema entra en període de proves aquest juny i al setembre es farà una primera valoració del seu funcionament, tenint en compte les opinions i consultes que el veïnat faci arribar a l’Ajuntament.

A partir del setembre s’anunciarà en quin moment es comença a sancionar aquells vehicles no autoritzats que passin pels carrers d’ús de vianants del centre històric de manera reiterada. Les infraccions ocasional no seran sancionades, atès que el sistema té com a única voluntat frenar els usos abusius de trànsit rodat al barri.

Residents i establiments del barri gestionaran l’accés de vehicles

L’Ajuntament té per objectiu pacificar l’espai sense perjudicar les rutines, hàbits i necessitats del veïnat i el sector comercial i de serveis del centre històric. Per aquest motiu, les persones i activitats residents disposen d’un sistema que els permet donar d’alta els vehicles que han d’entrar al barri de manera reiterada. També permet informar a posteriori sobre matrícules que han hagut d’accedir per atendre necessitats relacionades amb la seva vida al centre històric.

Regulació i senyalització

Tingueu en compte que al centre històric:

  • És prohibit el pas excepte per al veïnat i per càrrega i descàrrega de mercaderies i serveis.
  • És prohibit estacionar excepte zones habilitades
  • La velocitat màxima és de 10 km/h
  • A partir de l’1 de juny, passa a ser una zona controlada per càmeres

 

Més informació: www.caldesdemontbui.cat/regulaciocentrehistoric

 

Darrera actualització: 31.05.2021 | 14:12

Imatges

El nou sisgtema funcionarà a partir de l'1 de juny