Nota informativa sobre l’afectació de l’activació de la Fase 3 a l’àmbit judicial (Jutjat de Pau)

Dijous, 11 de juny de 2020 a les 13:15

L’Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny, estableix que s’activa la Fase 3 de desconfinament a l’Administració de Justícia. Els jutjats de pau poden rebre qualsevol comunicació que s’ajusti a l’activitat ordinària d’aquests òrgans. Més informació als canals habituals de comunicació de l’Ajuntament

Gestió dels serveis propis a la Justícia de Pau

S’entén que a partir del dia 9 de juny els jutjats de pau poden rebre qualsevol comunicació que s’ajusti a l’activitat ordinària d’aquests òrgans.

Igualment, de conformitat amb l’establert a l’Annex II de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, que aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l'Administració de justícia davant la COVID-19​, les dotacions de personal que hauran d’acudir a cada centre de treball en aquesta fase 3 seran del 100% dels efectius, sens perjudici que per al compliment dels criteris establerts per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19 es pugin establir torns de matí i tarda

 

Activitat del Registre Civil

Pel que fa a l’activitat del Registre Civil, s’entén que la competència per a determinar les circumstàncies concretes de cada cas, correspon a l’Encarregat de capçalera, al qual s’han d’adreçar els jutjats de pau per a consulta i sempre ha de conjugar la seguretat del personal que hi treballa amb la dels assistents a l’acte concret.

Quan l’actuació concreta pugui afectar a l’aforament del local del jutjat de pau (matrimonis) s’ha de tenir en compte la fase de desescalada sanitària concreta (fase 2 o 3) que tingui el jutjat de pau en funció de la regió sanitària a la qual està adscrit i és competència del titular de l’òrgan. En qualsevol cas, sempre s’han de respectar les mesures comuns de salut (us de mitjans de protecció i separació interpersonal) establertes per les autoritats sanitàries.


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

#justicia

#jutjatdepau

#registrecivil

Darrera actualització: 11.06.2020 | 13:16