Modificacions de planejament urbanístic del mes d’abril

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 08:20

L’Ajuntament aprova la modificació del POUM per evitar expropiacions forçoses, deixant fora la Zona Balneària i el Mas Manolo

El Govern Municipal aprova un nou projecte sobre l’obertura del parc de Can Rius i la connexió amb el pont Romànic i deixa sense efecte l’aparcament provisional

L’Ajuntament ha deixat sense efecte el projecte d’adequació de la zona balneària per a usos polivalents, com ara un aparcament provisional. El projecte es retira formalment de l’agenda de govern i se centra en el projecte d’obertura del parc de Can Rius, enderrocant murs per connectar-lo amb el pont Romànic i integrar aquest espai en el centre històric.

En paral·lel a aquesta aprovació, que s’ha fet a la Junta de Govern Local del 20 d’abril, el ple de dijous ha aprovat la modificació del POUM en aquells terrenys afectats pel planejament que poden suposar expropiacions forçoses a l’Ajuntament i manté sense modificacions l’ús dels terrenys de la Zona Balneària i del Mas Manolo, on només es podran fer projectes de titularitat pública.

Aquestes dues accions preserven la zona balneària, eviten despeses milionàries a les arques municipals. També estan alineades amb els objectius del mandat 2019/2023, en el qual es prioritzen altres accions, com l’ampliació de Les Cases dels Mestres, els tres projectes d’habitatge públic o la reurbanització dels carrers centrals del barri Catalunya.

Obertura del parc de Can Rius, un projecte previst per 2022

Les obres per a l’obertura del parc de Can Rius són una previsió que el govern situa en el pressupost de l’any 2022. Consistiran en la demolició del mur existent perimetral al parc i la retirada de la porta d’accés que hi ha actualment a la cantonada del carrer de Les Cremades amb la plaça de Taunusstein. L’enderroc dels murs propiciarà l’obertura del parc al centre històric, el connectarà directament amb el pont Romànic i el convertirà en un espai inclusiu i més segur per tota la ciutadania, adequat a l’urbanisme amb perspectiva de gènere.

S’eviten expropiacions forçoses

El Ple ratifica les modificacions fetes sobres els terrenys privats en sòl urbà de Torres i Sayol (destinat a ús sociocultural-E4) i de Les Cremades (destinat a ús esportiu-E7), evitant així el requeriment d’expropiacions forçoses per part dels propietaris.

L’expropiació per ministeri de la llei és un mecanisme legal que protegeix als propietaris de sòl qualificat com a sistemes pel planejament urbanístic i en el qual només es permet allotjar iniciatives de caràcter públic d’acord amb les diferents casuístiques que estableix la normativa urbanística vigent.

En obrir la porta a projectes de capital privat, l’Ajuntament s’allibera de l’obligació d’expropiar i manté l’obligatorietat de destinar els equipaments als usos previstos (socioculturals o esportius).

A la zona balneària, només projectes de titularitat pública

La zona balneària de Les Cremades (7,5 hectàrees situades sobre el parc de Can Rius, a l’oest de la Riera), manté la titularitat pública. Aquest mateix criteri se seguirà en relació a l’equipament de Mas Manolo, qualificat com a equipament sociocultural (E4) i emplaçat en sòl no urbanitzable.

Darrera actualització: 30.04.2021 | 08:26