Moció a favor de parla catalana als mitjans públics audiovisuals valencians

Dijous, 26 d'abril de 2007 a les 00:00
Els Grups Municipals del PSC, CIU, ERC-AM, ICV-EA-EPM han presentant al Ple una moció de suport a les emissions de ràdio i televisió en parla catalana al País Valencià

Text de la moció:
Primer. Reconèixer la tasca desenvolupada per Acció Cultural del País Valencià durant les darreres dues dècades, que ha fet possible l'emissió dels canals de televisió de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) al País Valencià, i hi dóna suport.

Segon. Afirmar que cal preservar i potenciar l'existència de l'espai comú de cultura, llengua i comunicació a tots els territoris de parla catalana mitjançant l'accés, entre altres mitjans, de les emissions de les televisions públiques i, en especial, de les emissores de televisió de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Tercer. Instar al Govern a continuar fent les gestions necessàries amb el Govern de la Generalitat Valenciana per tal de garantir la reciprocitat en les emissions de la Coporació Catalana de Ràdio i Televisió en el territori valencià i de les emissions de la Radiotelevisió Valenciana en el territori català.

Quart. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les persones i/o entitats interessades.

Darrera actualització: 05.03.2013 | 11:17