Matrícula a les escoles bressol municipals. Curs 2022-2023

Dijous, 9 de juny de 2022 a les 10:00

El número 48 ha estat l'escollit en el sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals pel curs 2022/2023

El dijous 9 de juny a les 9 h s'ha dut a terme el sorteig públic per determinar l'ordre de les sol·licituds de matrícula a les escoles bressol municipals pel curs 2022-2023. El número escollit en el sorteig ha estat el 48

Podeu consultar les llistes de preinscripció de cada una de les escoles bressol municipals en els documents publicats.

El període de matriculació és del 16 al 22 de juny. 

 

CRITERIS D'ORDENACIÓ

Les sol·licituds s’ordenaran segons els criteris generals de prioritat i d’acord amb la primera opció de centre al que es sol·licita plaça. En cas d’empat s’aplicaran els criteris complementaris.

Es prioritzarà sempre el criteri de proximitat  de manera que, en cas que quedin places vacants en un centre, tindran sempre prioritat per entrar a l’escola sol·licitada en segon lloc els infants de Caldes que no hagin estat admesos a la primera opció davant els infants de fora de Caldes, tot i que ho hagin sol·licitat en primera opció.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

CRITERIS PRIORITARIS

 

 

 

 

Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan matriculats o matriculades al centre sol·licitat.
Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també obté aquesta puntuació.

 

50 punts

 

 

 

 

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. 

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc (Caldes de Montbui).

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc (Caldes de Montbui).

Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si i els dos criteris són excloents aplicant-se el més favorable d’ells

 

 

30 punts

 

20 punts

 

 

 

 

 

Si la família percep la renda garantida de ciutadania

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania

15 punts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 

El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu.

Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció

10 punts

 

Família nombrosa. 

Quan l'infant forma part d'una família nombrosa

10 punts

 

Família monoparental.

Quan l'infant forma part d'una família monoparental

10 punts

 

 

Per dos o més  germans que sol·licitin plaça a l’escola bressol el proper curs

Per dos o més germans que formalitzin la sol·licitud de preinscripció a l’escola bressol  per al proper curs

10 punts

 

Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar

10 punts

 

Si algun membre de la família té una discapacitat,

Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

15 punts

 

Per tenir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme

10 punts

 

 

Per a més informació: http://www.gencat.cat/preinscripcio

Darrera actualització: 14.06.2022 | 12:22