L'Arxiu Municipal permet consultar les actes de ple digitalitzades de l'any 1575 a l'any 2005

Divendres, 20 d'abril de 2007 a les 00:00

L'Arxiu Municipal disposa des d'avui d'un nou servei, consistent en posar a l'abast de tothom la consulta de les actes del Ple de l'Ajuntament que s'han conservat des de l'any 1575 fins el 2005.

 

Aquest projecte de l'Arxiu Municipal és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes i té per objectiu facilitar a la ciutadania les eines per recuperar en qualsevol moment la informació que contenen les actes mecanoscrites i manuscrites de gairebé cinc segles d'història de la vila.

 

Ara com ara,  les mecanoscrites permeten fer cerques cronològiques i per paraules clau dins de cada acta. Les manuscrites només permeten fer la cerca cronològica. Per tal de poder millorar la consulta, la Xarxa d'Arxius Municipals està estudiant la possibilitat  d'ampliar aquest projecte amb l'adquisició d'un programari que permeti agilitar notablement la consulta  de la informació.

 

El següent pas d'aquest projecte és permetre que la ciutadania tingui accés als documents des de la web municipal http://www.caldesdemontbui.cat/, on ja es publiquen les actes actuals.

 

Totes les actes es reprodueixen en color real, que millora la fidelitat i la confortabilitat de la lectura en pantalla. En total són 35.576 cares digitalitzades.

 

Podeu fer la consulta al servei d'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui, plaça de la Font del Lleó, 11. Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h. Tel. 93 865 56 56, arxiu.cm@caldesdemontbui.cat.

 

 

Els objectius del projecte

Amb aquesta iniciativa es persegueixen tres objectius fonamentals: 

 

En primer lloc, facilitar la informació als usuaris. La transparència administrativa és un dels puntals bàsics sobre els que se sustenta l'Administració en el seu conjunt i la local en particular. Ja la Constitució parla del dret d'accés a la informació dels ciutadans, aquest projecte en garanteix aquest dret. D'altra banda, possibilita també la millora de l'eficiència i l'eficàcia del propi Ajuntament, doncs dota d'una eina de consulta més àgil als treballadors de la Corporació. D'aquesta manera es facilita l'accés a la informació de la totalitat dels usuaris de l'Arxiu Municipal.

 

En segon lloc, preservar la documentació original. Tant la llei de patrimoni cultural català, com la llei d'arxius i documents estableixen com a una de les obligacions dels Arxius la preservació de la documentació. Amb la digitalització de les actes del Ple es garanteix, encara més, la conservació de la documentació original, doncs la consulta dels originals -i per tant la seva manipulació- es reduirà molt, realitzant-se només en casos puntuals.

 

En tercer lloc, potenciar la web municipal. La introducció de les noves tecnologies a l'administració comporta, entre d'altres coses, l'establiment d'un nou canal d'informació amb el ciutadà i diversifica, per tant, les vies d'accés a l'Ajuntament. La possibilitat de tenir accés a la totalitat de les actes municipals a través de http://www.caldesdemontbui.cat/  potencia la web i, alhora, facilita l'accés a la informació que conté una de les sèries documentals més importants del fons municipal.

 

Altres municipis participants en el projecte

En aquest mateix projecte estan participant altres consistoris propers. D'entre tots ells, Caldes és el que més segles d'actes inclou en la digitalització i, a banda de Terrassa, el que més cares incorpora, com es pot veure en el quadre següent:

                                  

Arxiu Municipal

Cronologia

Cares a digitalitzar

Terrassa

1840 - 1994

43.978

Caldes de Montbui

1575 - 2005

35.576

Canet de Mar

1830 - 2000

14.623

Sentmenat

1842 - 1978

12.058

Montornès del Vallès

1780 - 2003

10.184

Polinyà

1902 - 1981

  2.986

                       

                       

Pressupost

El cost total del projecte és de 12.000€ aproximadament i el financen l'Ajuntament de Caldes i la Diputació de Barcelona, assumint cada administració el 50%.

Darrera actualització: 05.03.2013 | 11:17