L’Arxiu a Casa mostra aquesta setmana un llibre de matrícula antic de Caldes

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 12:50

Es tracta d'un document administratiu, una mena de registre dels càrrecs municipals de l'ajuntament de Caldes des de l'any 1594 fins el 1714, i on es pot veure les eleccions per insaculació o sorteig

Aquest document és diu llibre però no seria el que avui dia entenem per llibre, és a dir una obra de creació amb un autor o autors i amb múltiples còpies.

Aquest llibre no té autoria i és un document administratiu. És un document original i mostra les activitats del seu creador, en aquest cas la universitat de Caldes de Montbui, es a dir l’Ajuntament. El volum recull l'elecció de tots els càrrecs municipals de Caldes de Montbui des del 5 de juny de 1594, data de obertura del llibre, fins 1714, data de les darreres anotacions.

Al registre es recollia les eleccions per insaculació dels càrrecs de jurat en cap, jurat segon i tercer, dels homes del consell, del síndic, del mostassà, del batlle i del oïdor de comptes i el llistat de totes les substitucions durant més d'un segle d'aquests càrrecs públics.

Insaculació

L'elecció de la corporació municipal es feia mitjançant un mètode anomenat insaculació, que consistia en fer un llistat de persones adients per cada càrrec de la corporació municipal i posar aquests noms dins d'uns rodolins que es ficaven a una bossa. Quan calia fer l'elecció treien les bosses dels diferents càrrecs i públicament un nen de 7 anys treia un rodoli i es llegia el nom en veu alta.

Aquest sistema d'elecció de càrrecs públics fou establert per Alfons el Magnànim a imitació del que funcionava a les ciutats italianes. Al 1450 sembla que fou introduït ja al Principat de Catalunya però la generalització tingué lloc al darrer decenni del segle XV, quan el sistema fou implantat a la generalitat de Catalunya (1493) i al municipi barceloní (1498).

Llibre de matricula de tots los officis se poden concorrer en la vila de caldes de Monbuy. 1594-1714

A la primera pàgina del llibre podem llegir: «Llibre de matricula de tots los officis se poden concorrer en la vila de caldes de Monbuy comensat en lo anys de mil y sich cents noranta y quatre diumenge festa de la Santissima Trinitat a sinch de juny de dit any per mi Jaume Prat notari ciutadà de Vich per autoritat real y del señor ardiaca de Valles notari pubblich vuy residint en la vila de Caldes de Monbuy y regint la scrivania pubblica de dita vila per los hereus y succesors del discret mossen Juan Orriols notari pubblich de dita vila y scriva del consell ordinari de dita vila.

L'Arxiu a casa, una iniciativa que va començar per Sant Jordi

Coincidint amb la celebració de Sant Jordi, la setmana passada l’Arxiu Municipal va posar en marxa la iniciativa l'Arxiu a Casa consistent en publicar documents i/o fotografies els dimecres, ja que aquest és el dia de la setmana en que l’Arxiu obre al públic en condicions normals i de no confinament. De fet, l’Arxiu a casa vol ser una porta virtual a l’Arxiu municipal durant el confinament. Per això les publicacions es fan els dimecres que és el dia que, en situació de normalitat, l’Arxiu tindria obert.

La primera publicació de l’Arxiu a casa es va fer dimecres passat coincidint amb la setmana de Sant Jordi, i es va publicar una fotografia i la informació de la primera edició impresa del llibre de la compilació de 1702 de les Constitucions i altres drets de Catalunya.

L’Arxiu a casa és una iniciativa que neix en el confinament i que és independent d’altres que te en marxa l’Arxiu municipal, com El Document del Mes que es reprendrà aquest mes de maig.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Darrera actualització: 30.04.2020 | 08:14

Imatges