L’Ajuntament posa en marxa diverses accions per reduir de forma importat el consum d’aigua al municipi per la sequera

Dijous, 30 de novembre de 2023 a les 15:00

Amb l’objectiu de reduir de forma significativa el consum d’aigua al municipi, l’Ajuntament desplega un seguit d’accions que comencem amb una campanya informativa a gran escala per apel·lar la responsabilitat de tothom

Els equipaments municipals aplicaran mesures per retallar l’ús d’aigua i es comença el tràmit per elaborar una nova ordenança que regularà les sancions per empreses o llars que consumeixin més del compte

Coincidint amb l’entrada en vigor del decret que situa Caldes en preemergència per sequera, l’Ajuntament posa en marxa una bateria d’accions en diferents àmbits per reduir de forma important el consum d’aigua al municipi. De moment, el decret rebaixa el consum d’aigua dels 230 als 210 litres per habitant i dia a Caldes. Aquesta quantitat inclou tots els usos de l’aigua (domèstic, industrial, comercial, ramader, etc.) que es fan cada dia al municipi.

En termes globals, l’aplicació del decret de preemergència per sequera a Caldes vol dir passar dels 3.750 m3 de consum diaris actuals als 3.657 m3. Aquesta reducció només és possible amb la implicació de tothom. Per això, la primera de les accions és una campanya de comunicació a gran escala que arribarà a totes les llars, empreses i comerços del municipi per informar i conscienciar de la necessitat d’estalviar al màxim.

Paral·lelament, s’han posat en marxa altres accions per assolir l’objectiu d’estalvi d’aigua al municipi que permeti allunya les restriccions el màxim possible. En aquest sentit, tot els equipaments municipals revisaran tots els dispositius que fan servir aigua potable per reduir el consum. Per això, s’aplicaran difusors, es regularan les aixetes amb polsadors automàtics o es reduirà la capacitat de les cisternes dels lavabos, entre d’altres.

Més enllà d’això, també es començarà a treballar en l’elaboració d’una nova ordenança municipal que reguli les sancions que s’aplicaran a aquelles llars o empreses que superin els límits de consum establerts. A més, l’empresa municipal encarregada de la gestió de ‘aigua potable iniciarà algunes proves per rebaixar la pressió de l’aigua.

Primer pas, informar i conscienciar tothom

L’objectiu de la campanya és clar: s’ha d’estalviar aigua de forma urgent. Aquest és, de fet, el missatge que es vol fer arribar a tota la ciutadania per apel·lar a tothom de la seva part de responsabilitat en evitar que s’hagin de començar a aplicar restriccions d’aigua. Per això, els propers dies totes les llars, empreses i comerços del municipi rebran a casa seva una carta de l’empresa Serveis Municipals indicant què implica en cada cas l’entrada en preemergència per sequera i quina és la reducció d’ús d’aigua potable prevista per a cada consumidor.

En el cas dels consumidors industrials i comercials, el consum ha de disminuir un 15%. En el cas de les explotacions ramaderes, la reducció prevista pel decret de sequera és del 30%. Pel que fa a les llars, el consum d’aigua ha de limitar-se als 100 litres per persona i dia d’aquell habitatge.

Les cartes van acompanyades d’un codi qr que, en el cas d’indústries, comerços i explotacions ramaderes o agrícoles, els permet elaborar un pla d’estalvi específic per flexibilitzar les reduccions i presentar-lo directament a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè el validi. En el cas dels consumidors domèstics, el qr oferirà un seguit de consells per reduir el consum a la llar. A més, també s’inclourà a la carta la campanya elaborada per l’Ajuntament amb un decàleg de consells útils per a tots els àmbits per reduir l’ús d’aigua potable.

Nova ordenança per regular els consums d’aigua excessius

L’Ajuntament comença també el tràmit per elaborar una nova ordenança municipal que reguli, entre d’altres, les sancions que s’aplicaran a aquelles consumidors que gastin molta mes aigua del que els correspon. El primer pas és que el ple de desembre doni llum verda a la creació de la comissió d’estudi d’aquesta nova normativa. Un cop creada, i en el termini màxim de 2 mesos, ja es podrà portar a aprovació del ple la nova ordenança que regularà totes les modalitats de consumidors i establirà els mecanismes sancionadors en cas de consums excessius reiterats.

A més, l’empresa gestora de l’abastiment d’aigua potable a Caldes començarà a posar a prova la reducció de la pressió de l’aigua en determinades zones del municipi. Això ha de permetre comprovar si la mesura és efectiva i si, en cas de necessitat, es pot aplicar en el conjunt del municipi.

Darrera actualització: 30.11.2023 | 15:08