L’Ajuntament i la cooperativa Matís signen l’acord per construir el nou habitatge cooperatiu al centre històric de Caldes

Divendres, 10 de juny de 2022 a les 12:00

La cooperativa Matís podrà fer ús del terreny, de 541 m2, durant un màxim de 90 anys. Ara es comença a treballar en el projecte arquitectònic i les obres hauran d’acabar en un màxim de 4 anys

A la finca, situada davant la plaça Onze de Setembre, just al darrera de l’Ajuntament, s’hi construiran 19 habitatges de protecció oficial. Una quarta part es destinaran a persones amb diversitat funcional

El projecte de construcció d’un habitatge cooperatiu al centre de Caldes de Montbui ja pren forma. L’Ajuntament i la cooperativa d’habitatge Matís han signat l’escriptura pública de constitució d’un dret de superfície que permet iniciar ja el procés de disseny i de construcció del nou edifici. El Ple ordinari de l’Ajuntament del 31 de març de 2022 va decidir, per majoria absoluta, adjudicar a Matís Calderí SCCL aquest dret de superfície com a guanyadors del concurs públic que s’havia realitzat.

 La cessió d’ús és sobre la finca de titularitat municipal situada a la zona de la Salut amb l’objectiu de destinar-lo a la promoció, construcció i gestió d’habitatges per part d’aquesta cooperativa d’habitatges. L’objectiu del projecte és donar sortida a la necessitat d’habitatge que hi ha al centre del municipi i, a la vegada, promoure un model d’habitatge no especulatiu.

El terreny, de 541 metres quadrats, està ubicat just al darrera de l’edifici de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, delimitat d’una banda pel carrer Nou i de l’altra per la plaça Onze de setembre. Segons les normes urbanístiques vigents, i tal i com recull l’escriptura, el terreny permet edificar 1.850 metres quadrats que es poden destinar a un màxim de 23 habitatges de protecció oficial.

El projecte s’ha presentat aquest divendres en roda de premsa amb l’alcalde, Isidre Pineda, el regidor d’Habitatge, Jordi Martín, i els representants de les cooperatives Matís i Coobert (Apindep, Coop 70 i el Centre, Ateneu Democràtic i Progressista), responsables de la gestió del nou habitatge cooperatiu.

Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui.

Jaume Castells, president de la cooperativa Matís.

Joseba Polanco, president de Coobert Gestió d'Habitatges Cooperatius i representant de Coop 70.

Jordi Martín, regidor d'Habitatge.

Anna Montes, secretària de Matís i Coobert i representant d'Apindep.

Marc Congost, representant del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.

Ivan Villalba, soci cooperativista de Matís. 

 

Habitatges de Protecció Oficial i també per a persones amb diversitat funcional

El nou edifici disposarà de la qualificació d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) en règim general de lloguer. El projecte també preveu que el nou edifici que es construeixi tingui una certificació energètica A i que, per tant, sigui molt eficient energèticament.

El projecte preveu que, com a màxim, un 25% del total dels habitatges no es qualifiquin com a HPO si van destinats única i exclusivament a persones amb diversitat funcional acreditada. Per això, entre els impulsors del projecte també hi participa la cooperativa social Apindep.

El termini de vigència d’aquest dret de superfície és de 75 anys, prorrogable fins a un màxim de 15 anys més. O sigui, en total, l’Ajuntament pot cedir el dret de superfície d’aquest terreny fins a un màxim de 90 anys.

 

El nou edifici ha ser una realitat abans de 4 anys

A partir d’ara, l’Ajuntament de Caldes de Montbui convocarà un concurs d’arquitectura per tal d’escollir el projecte arquitectònic executiu que millor s’adapti a l’entorn i a les necessitats del nou edifici. El cost i la tramitació d’aquest procediment anirà a càrrec de l’Ajuntament. Les cooperatives adjudicatàries formaran part del jurat del concurs d’arquitectura, juntament amb representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i de l’Ajuntament. L’acord també recull que el termini establert per l’acabament de les obres i l’obtenció de la qualificació HPO és de, com a màxim, 4 anys des de la constitució del dret de superfície.

La promoció, construcció, conservació, gestió i explotació del nou edifici d’habitatges correspon, exclusivament, a Matís Calderí, la cooperativa adjudicatària, que serà qui n’assumirà tots els costos i responsabilitats legals.

L’acord estableix també que la cooperativa d’habitatges, en qualitat de titular del dret de superfícies transmès, cedirà els habitatges als socis i sòcies en règim d’ús. És a dir, en cedeix la possessió i el dret d’utilització de l’habitatge per a ús habitual i permanent.

Aquest projecte s’emmarca dins de la política d’habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, juntament amb l’adquisició d’habitatges per dret de tanteig, la construcció d’un nou edifici per a joves o la creació d’uns habitatges polivalents.

Darrera actualització: 10.06.2022 | 12:03