L'Ajuntament aprova inicialment el projecte de reurbanització de Can Maspons

Dimecres, 25 d'abril de 2007 a les 00:00
La Junta de Govern Local de 24 d'abril ha aprovat inicialment el projecte d'reurbanització de Can Maspons.

El projecte que s'aprova inicialment valora les obres a realitzar en 4.724.570,25€ que es finançarà a càrrec de contribucions especials, amb un 10% a càrrec de l'Ajuntament.

Segons l'acord adoptat, l'Ajuntament considerarà l'obra acabada la Can Maspons un cop s'hagin fet efectives les condicions següents:

- L'enllumenat públic estigui en funcionament, legalitzat i autoritzat per l'autoritat competent.
- Les xarxes de baixa tensió i telecomunicacions estiguin en funcionament i amb els pals de suports retirats.
- La xarxa de clavegueram estigui connectada al sistema en alta i els bombaments estiguin en funcionament.
- La xara d'aigua potable estigui en funcionament i els hidrants en servei.
- La pavimentació estigui acabada amb la corresponent senyalització horitzontal i vertical i el panot a les voreres estigui col·locat.

El projecte aprovat inicialment recull les obres que s'han de fer per al compliment de tots aquests requisits de millora de Can Maspons.
Darrera actualització: 05.03.2013 | 11:17