La nova mobilitat al centre comporta reducció del trànsit

Dimecres, 15 de juliol de 2020 a les 13:30

Amb la nova mobilitat del centre de Caldes de Montbui s’han detectat reduccions de més del 30% a l’Av. Pi i Margall, una reducció bàsicament dels vehicles que abans creuaven pel centre del poble per anar de sud a nord del municipi

Actualment els vehicles que provenen del sector c/ Homs-Plaça de l’Àngel de l’abvinguda Pi i Margall surten d’aquesta via pel carrer Escoles Pies, on ha crescut el trànsit en un 20% respecte a la situació anterior.

Instal·lació d'un semàfor a la cruilla entre els carrers Escoles Pies i Balmes

Per regular el nou trànsit, s’estan realitzant actuacions per a millorar la seguretat de les persones vianants, com ampliar la vorera dreta en sentit pujada igual  o la instal·lació de semàfors a la intersecció entre el c/ Escoles Pies i el c/ Balmes-Torres i Sayol. Amb la col·locació d’aquest semàfor es vol facilitar les maniobres dels vehicles i garantir la seguretat dels desplaçaments en el creuament d’aquesta intersecció, tant pel que fa a les persones que van a peu com per les que circulen amb vehicle.

El trànsit al carrer Font i Boet també s’ha reduït

Amb la introducció d’aquests canvis que incorpora la nova mobilitat, la reducció al carrer Font i Boet encara ha estat més important. Ara només les persones que viuen o treballen en aquesta via  i la càrrega i descàrrega arriba fins aquesta zona pacificada de la ciutat. Les furgonetes, camions i vehicles de rotació de la zona blava de Pi i Margall han deixat de passar per davant de l’església, fet que redunda positivament en la Plaça de l’1 d’Octubre que ofereix un aspecte més obert i segur, que quan es podien aparcar els cotxes i les furgonetes en aquest espai.

El carrer Major inverteix el sentit en el tram proper a la Plaça de lÀngel i permet el gir cap al carrer Asensi Vega

Aquesta nova mobilitat ha provocat un descens important del trànsit molest en aquest entorn i ha possibilitat que es permeti aquest moviment per tots els vehicles.

Així, el gir a la dreta des del carrer Major al carrer Asensi Vega es permet a tots els vehicles ja que només arriba fins aquest punt el veïnat, els vehicles de distribució de mercaderies i les persones usuàries dels equipaments que hi ha al carrer Font i Boet.  

No es permet el gir des de l’avinguda Pi i Margall al carrer Asensi Vega per evitar que a la Plaça de l’Angel es puguin fer tots els moviments (recte, dreta i esquerra des de tot arreu) evitant així el risc d’accidents a causa dels moviment de vehicles en una plaça on la persona vianant ha de ser la protagonista..

Els treballs d’adequació de les vies es fan durant el mes de juliol i permetran millorar la mobilitat general del centre tant per les persones que van a peu com per la mobilitat rodada, ja sigui de bicicletes, motocicletes, cotxes o vehicles de càrrega i descàrrega.

 

Darrera actualització: 15.07.2020 | 13:37

Imatges

Obres adequació a una de les cruilles del carrer Balmes on es posarà un semàfor