La mascareta és obligatòria en espais tancats d’ús públic i al carrer quan no sigui possible garantir la distància de seguretat

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 10:44

El BOE del 20 de maig ha publicat l’ordre SND/422/2020 mitjançant la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de la mascareta. És obligatori l’ús a la via pública, en espais a l’aire lliure i tancats d’ús públic, quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat de 2 metres

Segons l’ordre dictada ahir i publicada avui, dimecres 20 de maig, s’estableix l’ús obligatori de mascaretes en persones a partir de 6 anys a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys 2 metres, sent recomanable el seu ús per a la població infantil d’entre 3 i 5 anys.

Queden exempts d’aquesta obligatorietat:

  • Les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta

  • Les persones en les que la utilització de les mascaretes sigui contraindicada per motius de salut, degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable el seu ús.

  • Desenvolupament d’activitats en les que, per la seva pròpia naturalesa, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

  • Causa major o situació de necessitat.

Aquesta ordre serà vigent a partir del dijous 21 de maig i s’ha d’entendre sense perjudici de la necessitat de continuar amb les recomanacions de les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància interpersonal, la higiene de les mans i la resta de mesures de prevenció.


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@salutcat

#Coronavirus

#COVID19

#mascareta

Darrera actualització: 20.05.2020 | 10:45