La figura de la psicòloga municipal prioritza la tasca preventiva entre escolars de P3 a 6è de primària

Dilluns, 2 de març de 2020 a les 00:00

Entre els anys 2001 i 2019, els servei de psicologia municipal de les escoles públiques de Caldes de Montbui ha atès una mitjana de 130 demandes per curs i ha fet més de 3.000 entrevistes

Roda de premsa a càrrec de Pep Busquets, Cecília Fernández i Vanessa Olmos

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, des de principis dels anys 80, ofereix el Servei de psicòloga municipal a les escoles bressol municipals La Lluna i Gegant del Pi  i a les escoles públiques El Calderí, El Farell i Montbui. Això vol dir que els centres compten amb un recurs de prevenció i suport durant l’etapa d’educació infantil i primària.

El servei va començar l’any 1980 amb mitja jornada de dedicació d’un professional i es va ampliar a jornada sencera un cop consolidat i vistos els beneficis en el benestar de l’alumnat. Actualment l’ofereixen Cecília Fernández i Vanessa Olmos.

Les dues psicòlogues, amb el regidor d’Educació i Formació Permanent, Pep Busquets, han presentat en roda de premsa una descripció de la tasca feta entre 2001 i 2019, així com un recull de les funcions que actualment assumeixen.

Aquest servei té com objectiu prioritari  “detectar, valorar i donar resposta a la diversitat de les necessitats dels alumnes per facilitar el seu accés als aprenentatges, la seva autonomia, el creixement com a persones i la relació i convivència entre companys/es, mestres i la resta de comunitat educativa”, segons paraules de la psicòloga Cecília Fernández.

La psicòloga municipal realitza una tasca d’observació, detecció i avaluació de les necessitats de l’alumnat, acompanyant a l’infant,  a la seva família, a l’equip d’educadores i  mestres i  a les direccions dels centres,  durant tota l’etapa escolar.

 

 

ÀMBTIS D’ACTUACIÓ DEL SERVEI

 

Escoles bressol municipals

1. Observació de l'infant durant  el seu recorregut a l’escola.

2. Detecció i prevenció de possibles dificultats en el desenvolupament dels infants.

3. Derivació a serveis externs d’atenció a la infància quan es valora la necessitat.

4. Coordinacions amb les educadores en relació a l’evolució dels infants.

5. Acompanyament i suport a les famílies.

6. Coordinació amb professionals externs (Serveis Socials, CDIAP, EAP i pediatria).

7. Participació en el conveni de col·laboració entre CDIAP i escoles bressol.

8. Participació en el traspàs d’informació de les escoles bressol i les escoles d’educació infantil i primària, en el pas dels infants a P3.

 

Escoles públiques d’educació infantil i primària

1. Intervenció amb l’alumnat (observació, detecció i avaluació de les necessitats dels alumnes).

2. Coordinació i assessorament a l’equip de mestres en relació a aspectes d’atenció a la diversitat.

3. Atenció i acompanyament a les famílies.

4. Participació en les reunions de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat).

5. Treball conjunt amb el referent de l’EAP, en l’atenció a la diversitat del centre.

5. Coordinació amb professionals externs (Serveis Socials, CDIAP, CSMIJ, pediatria, psicòlegs i logopedes externs i mestres de reforç).

6. Participació en formacions organitzades des del Centre de Recursos Pedagògics de la zona i altres.

 

Darrera actualització: 02.03.2020 | 17:25