La deixalleria mòbil s’instal·larà el dimarts 4 d’agost, de 8 a 13 h.

Divendres, 17 de juliol de 2020 a les 09:58

Amb la nova ubicació del mercat  setmanal,  la deixalleria mòbil també ha canviat de lloc i s’instal·la a dins de l’aparcament del carrer de les Escoles Pies.  La visita mensual del camió adaptat amb contenidors de recollida es repeteix cada primer dimarts de mes.

La deixalleria mòbil, que s’instal·larà  a dins de l’aparcament del carrer de les Escoles Pies consisteix en la visita mensual d'un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la Deixalleria.

La deixalleria té com a objectiu recollir els residus que per la seva composició es consideren especials o que, per la seva composició, és interessant que es recullin de manera selectiva.

Així, per exemple, hi podeu portar:

Oli vegetal
Oli mineral
Tòners
Medicaments

Aerosols
Pintures, vernissos, ...
Piles i bateries
Fluorescents, bombetes
Roba
Petits electrodomèstics
Algun residu voluminós
Envasos bruts
Vidre
CDs
Vídeos

Objectes punxants sanitaris (agulles i similars) procedents de cures domiciliàries

 Per altra banda, es recomana no utilitzar la deixalleria mòbil per portar-hi els residus que es poden recollir en els contenidors de carrer, vidre d'envasos, envasos de plàstic, llaunes, bricks, i paper i cartró. Tampoc per la recollida de mobles, ja que l'espai és limitat i aquests es poden recollir amb el servei de recollida de mobles, trucant a l'Ajuntament o bé portant-los directament a la deixalleria del carrer del Priorat.

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@cresidusvo

 


 

Darrera actualització: 17.07.2020 | 09:58