Gasta les teves energies resolent problemes i no creant conflictes

Dilluns, 21 de gener de 2019 a les 00:00

El Punt de Mediació ha gestionat una vuitantena de casos el 2018, la majoria conflictes veïnals, familiars o escolars. La mediació és confirma com una bona eina de resolució de conflictes

Amb motiu de la celebració, el 21 de gener, del dia Europeu de la Mediació, l’Ajuntament fa públiques les dades sobre el Servei de Mediació.

Durant l’any 2018, el Punt de Mediació ha rebut 78 sol·licituds, 40 de directes i 38 derivades per altres serveis municipals i altres organismes.

Segons el tipus de conflicte, els casos que s’han treballat o s’estan treballant al Punt de Mediació Municipal són: veïnals (26), familiars (18), escolars (12), activitats econòmiques (10), associatius (6), i derivats de l’ús d’ espais públics (6).

La gestió i resolució dels conflictes s’ha fet utilitzant diferents tècniques. Tot i que en alguns casos (8) alguna de les parts no han volgut iniciar la mediació, la majoria de conflictes (40) s’han abordat mitjançant aquesta tècnica de sessions individuals i/o conjuntes amb la finalitat de dialogar sobre el conflicte. D’aquests, 27 casos s’han resolt amb acord, 4 no, tot i que s’han aconseguit canvis en la situació, i 1 cas s’ha tancat per part del servei.

Per abordar els casos que arriben al Punt de Mediació, també s’han utilitzat altres tècniques de resolució de conflictes com l’assessorament/facilitació, que consisteix en sessions individuals amb les parts per a ajudar-les a que entre elles puguin dialogar sobre el conflicte, i que s’ha utilitzat en 24 casos, i els cercles de pau i espais de diàleg que s’han incorporat en 11 casos, la majoria (8) conflictes en centres educatius.

Finalment, des del Punt de Mediació també s’han organitzat sessions de formació per a mediació de pati amb supervisió trimestral a l’escola Montbui, i de pràctiques restauratives amb l’expert Jean Schmitz.

Podeu amb el Punt Mediació a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.

Dia Europeu de la Mediació

La celebració del Dia Europeu de la Mediació es fa coincidint amb l’aniversari de l'aprovació de la primera recomanació sobre mediació familiar per part del Consell d'Europa, la primera institució europea que va manifestar la necessitat d'instituir, promoure i reforçar la mediació com un procediment de resolució de conflictes i que es va materialitzar en la Recomanació nº R (98) 1.

Què és i per què s’utilitza la mediació?

La mediació és una forma alternativa i positiva de gestionar el conflicte a través del diàleg. Si els conflictes s’ afronten de forma positiva suposen una oportunitat de canvi i creixement cap a una millor convivència, que, en definitiva, és el que intenta la mediació. La mediació ha de ser voluntària i confidencial, i la persona mediadora imparcial, no s’ha de posicionar a favor de cap de les parts. La persona mediadora no fa d’investigació ni és jutge, no dona la seva opinió, ni la solució del problema. Són les parts les que han de trobar conjuntament la solució al conflicte.

El Servei de Mediació actua com un sistema alternatiu i complementari per a la resolució de conflictes. Consisteix en fer intervenir un professional neutral i imparcial per resoldre conflictes on les parts no han pogut arribar a un acord per sí mateixes.

Conflictes que es poden tractar: convivència ciutadana, relacions familiars, d'entitats i comunitats de veïns i de l'àmbit escolar.

El Punt de Mediació

El Servei de Mediació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, anomenat Punt de Mediació, es va posar en funcionament a finals del mes de gener de 2015 amb la finalitat d’oferir una nova eina per a la gestió positiva dels conflictes que poguessin sorgir en l’àmbit de la ciutadania així com per a treballar en relació a la cultura de la pau i del diàleg. La implantació d’aquest Servei al municipi va venir donada per la línia d’actuació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de promoure estratègies i estructures per generar valors de civisme, de responsabilitat social i de respecte pel que és individual i col·lectiu.

L’objectiu d’aquest Servei és afavorir la millora de la convivència ciutadana i la qualitat de vida al municipi tot oferint espais per a potenciar l’entesa i el diàleg, treballant en la responsabilització a través de la participació de la ciutadania en l’ anàlisis i gestió dels conflictes que li afecten, fomentar la integració de la diversitat social i cultural i oferir espais per a facilitar la reparació del dany i la restauració de les relacions malmeses.

El Programa de Mediació Ciutadana està adreçat a totes aquelles persones, grups o entitats de Caldes de Montbui que es troben implicades en conflictes que es produeixen a la vida quotidiana en un entorn personal i comunitari. Es tracta d’un servei gratuït i s’ofereix en el següent horari: Dilluns de 8.00 h a 14.00 h i de 15.00 a 19.00 h / Dimarts de 15.00 h a 19.00 h / Divendres de 9.00 h a 15.00 h. És necessari sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament trucant al telèfon 93 865 56 56 o enviant un correu electrònic a mediacio@caldesdemontbui.cat


 


 


 

Darrera actualització: 21.01.2019 | 12:40