Finalitzen les accions formatives del programa Escola Nova 21

Dimecres, 1 d'agost de 2018 a les 11:40

Aquest mes de juliol la Xarxa Local Escola Nova 21 pel curs 2017-2018 finalitza la seva tasca amb diverses accions formatives 

Tècniques de la regidoria d’Educació han participat a la formació d’Escola d’Estiu del programa Escola Nova 21 adreçada als dinamitzadors/es de les xarxes locals del programa. La formació portava per títol La funció del municipi en els procesos d’innovació educativa: el treball en xarxa.

Junt amb dues accions formatives més dutes a terme aquest mes de juliol, Repensant l’educació avui. Compartim i construïm el canvi educatiu i Seguim de viatge! Compartim l’horitzó, transformem l’educació, la Xarxa Local Escola Nova 21 finalitza la tasca per aquest curs 2017-2018.

Trobades Escola Nova 21 curs 2017-2018

Durant aquest curs s’han fet un total de 5 trobades. La darrera, la 7ª trobada presencial de la xarxa des de la seva constitució el maig de 2017, va tenir lloc el passat 6 de juny a l’Institut la Sínia de Parets del Vallès.

En aquesta darrera trobada hi van participar 8 persones en representació de 4 dels 5 centres que en formen part, que o bé són membres de l’equip directiu o de l’equip impulsor, l’Escola Montbui, l’Escola Jaume Balmes, la Secció d’Institut La Sínia de Parets del Vallès i l’Institut El Vern de Lliçà de Vall.

A través d’una sèrie de dinàmiques, els centres van treballar diversos continguts claus, com el sentit de tot plegat i el perquè del canvi; els tres pilars del programa com són l’horitzó comú de canvi (el marc d’escola avançada), el procés de canvi (les fases i instruments del canvi) i la xarxa com a suport (els principis de la xarxa); i els reptes de la xarxa.

Durant aquesta 7ª trobada, el centre acollidor va presentar, a través de 6 noies de 1r i 2n d’ESO, les seves Propostes Lingüístiques Globalitzades (PLG), amb l’objectiu de la millora de la competència lingüística i comunicativa a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe i de tractament integral de les llengües. Posant dos exemples de projectes interdisciplinaris compartits pels 3 àmbits lingüístics (català, castellà i anglès) que han portat a terme aquest curs: Poesia i Rock, i Escolta la teva ràdio.

La trobada va permetre tancar el curs fent una mirada al futur de la xarxa, tot plantejant i prioritzant els reptes més rellevants que es plantegen de cara al curs vinent com l’avaluació i transformació competencial més pròxima a la metodologia; la millora de la transferència al claustre; la organització dels recursos; la flexibilitat per a tractar aspectes que preocupen a tots els centres de la xarxa; com implicar al claustres i als mestres nous; conèixer altres centres i experiències, i com implicar a les famílies.

Fins la propera trobada, prevista pel mes d’octubre, els centres continuaran avançant en la principal prioritat per a aquest curs: el procés de creació de la visió de centre.

El balanç d’aquest primer any de programa ha esta molt positiu ja que s’ha fet molta feina i esforços i s’han posat les bases d’aquest procés de canvi i de transformació educativa.

Antecedents

Escola Nova 21 proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem. L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

 

 

 

Darrera actualització: 01.08.2018 | 11:50