Finalitza una nova fase de renovació de l’enllumenat del barri El Farell

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 13:15

Els treballs, que van quedar suspesos a causa de la crisi sanitària, corresponen a una nova fase del projecte de renovació de lña instal·lació lumínica del barri El Farell per a la seva adeqüació, millora i estalvi energètic

Els treballs que ara han finalitzat corresponen a una nova fase del projecte de renovació de la instal·lació lumínica del barri El Farell i van començar a finals de gener, però es van haver d’aturar al març a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i es van tornar a reprendre a principis de maig.

Dins del marc d’adequació lumínica progressiva de l’enllumenat en aquest barri, l’Ajuntament ha instal·lat dispositius lumínics amb sensor de moviment per adequar l’enllumenat a les necessitats funcionals. Aquesta nova fase d’instal·lació de sistemes de darrera tecnologia, s’emmarca en la política d’estalvi energètic del consistori i ha de permetre estalviar en la factura elèctrica del barri El Farell.

Aquesta fase inclou els carrers de l’Oreneta, la Colometa i una part de la plaça Mary Poppins, i suposa la instal·lació de 38 punts de llum, al llarg de 758 metres lineals de via pública

Abans d’iniciar els treballs de substitució, l’estiu del 2018, el barri disposava de fanals de vapor de mercuri amb 150 W de potència. Aleshores es van instal·lar llums led de 38 W en columnes de 7 metres d’alçada. Els treballs es van realitzar en dues fases (que corresponien a la primera i la quarta del projecte) dins del marc d’adequació de l’enllumenat del municipi: La Fase 1, executada per l’empresa IPV, S.A., cobrint el passeig dels Ocells, el carrer Passarell i parcialment la plaça Mary Poppins, amb un cost de 80.402,61 €. i la Fase 4, que comprenia el carrer Flor de l’Espígol i el passeig de les Flors (de la zona urbana a la zona d’entrada on es situa el centre social), executada per l’empresa Muntatges Lleida, S.A. amb un cost de 35.126,68 €.

La nova fase de renovació de l’enllumenat amb darrera tecnologia que ara ha finalitzat, i que correspon a la Fase 2 del projecte, es va començar a executar el passat 27 de gener amb una durada prevista de 8 setmanes, però els treballs van quedar interromputs a causa de l’aturada provocada per la crisi sanitària del COVID-19, i no es van poder reprendre fins el maig. Aquesta Fase 2, que inclou els carrers de l’Oreneta, la Colometa i una part de la plaça Mary Poppins, suposa la instal·lació de 38 punts de llum, al llarg de 758 metres lineals de via pública, i els porta a terme l’empresa Muntatges Lleida S.A. per un import d’adjudicació de 90.476,23€.

Durant les obres, es va detectar una canonada d’aigua molt envellida al carrer Colometa i es va decidir aprofitar l’obra civil de l’enllumenat per fer la substitució de la canonada per part de l’empresa municipal GMSSA. Aquest fet ha provocat l’allargament dels terminis d’aquesta fase.

Un cop finalitzats aquests treballs, encara queda pendent una darrera fase – que correspon a la Fase 3 del projecte – i que es preveu realitzar entre finals del 2020 i principis del 2021.

El resultat d’aquesta experiència determinarà la implantació del sistema a d’altres zones del municipi

La col·locació d’aquestes noves lluminàries forma part d’una prova pilot d’implantació d’enllumenat de darrera tecnologia led, amb sensors de moviments i regulació electrònica lumínica per reduir el consum energètic i econòmic.

El funcionament d’aquests nous dispositius instal·lats preveuen una il·luminació al 100% de potència en les cruïlles i les zones d’atenció prioritària pel que fa a la seguretat de circulació. En un horari nocturn predefinit la luminiscència redueix la potència al 30%, tornant al 100% quan el sensor detecta moviment.

En els carrers menys transitats la il·luminació és del 30% de potència, incrementant al 100% al pas d’un vianant o vehicle gràcies al sensor de moviment, adequant la despesa energètica a les necessitats reals del barri.

Amb el canvi de dispositius lumínics es preveu un estalvi en la factura de la llum al voltant del 400%.

Aquesta darrera tecnologia s’ha implantat al barri de El Farell com a prova. Del seu resultat definitiu es determinarà la seva implantació en diferents zones del casc urbà.

Regulació lumínica

Amb la implantació d’aquesta nova fase de regulació lumínica a El Farell, l’Ajuntament de Caldes de Montbui segueix la implantació de les mesures incolses en la normativa catalana de protecció del medi nocturn, afavorint una important reducció de l’impacte ambiental de les instal·lacions d’il·luminació.

La renovació de tots els aparells i les instal·lacions d’il·luminació exterior substituint-los per altres que compleixin els criteris del Decret 190/2015 de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. aporta: estalvi energètic; menys contaminació atmosfèrica per la reducció de l’emissió de gasos generats en la producció de l’electricitat; menys impacte sobre el canvi climàtic, amb menor emissió de gasos d’efecte hivernacle, i la utilització de làmpades amb menor contingut de substàncies perilloses.


 


 


 


 


 


 

Darrera actualització: 12.06.2020 | 13:29