Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Restauració i hostaleria

Dilluns, 25 de maig de 2020 a les 10:35

A la Fase 1 del desconfinament s'estableix la reobertura a el públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració. L'ocupació màxima permesa serà de 10 persones per taula, limitant-se a el 50% el nombre de taules permeses. Consulteu les mesures de prevenció i higiene.

Es pot procedir a la reobertura a el públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se a el cinquanta per cent de les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules.

A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció de el cinquanta per cent entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de vianants en el mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.

L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser acords a el nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

En la prestació de servei a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració s'han de portar a terme les següents mesures d'higiene i/o prevenció:

a) Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l'ús de la mateixa estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i el seu rentat mecànic en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S'ha de posar a disposició de el públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada de l'establiment o local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

d) S'ha d'evitar l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

e) Els elements auxiliars de el servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

f) S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, portaescuradents, setrilleres, i altres estris similars, prioritzant monodosi sol ús o el seu servei a altres formats a petició de client.

g) L'ús dels lavabos pels clients s'ajustarà al que preveu l'article 6.5. (Article 6.5: Quan d'acord amb el que preveu aquesta ordre l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. s'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades a el dia.)

S’ha establert, també, una sèrie de mesures per garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com evitar la concentració de persones en determinats moments. Consulteu les mesures en aquest enllaç


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

#Fase1

#COVID19


 

Darrera actualització: 25.05.2020 | 10:50