Escola d’Adults Municipal El Roure Gros: anul·lació de la jornada de portes obertes i preinscripció curs 2020/2021

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 11:26

L’Ajuntament informa que la jornada de portes obertes presencials prevista pel dia 4 de juny, a l’Escola d’Adults Municipal El Roure Gros no es podrà dur a terme a causa de la COVID19 i el període de preinscripció s’ajorna. Més informació als canals habituals de comunicació de l’Ajuntament.

Anul·lació jornades de portes obertes

A causa del tancament de centres per la COVID19, enguany l’Escola d’Adults Municipal El Roure Gros no podrà dur a terme la jornada de portes obertes presencials prevista pel dia 4 de juny, seguint les mesures del PROCICAT que no recomana l’assistència de les persones majors de 60 anys, la qual cosa fa que una franja important del públic habitual de l’Escola d’Adults no hi pugui assistir.

Preinscripció curs 2020-2021 i oferta formativa

L’equip de l’escola està treballant en la planificació de l’oferta formativa del curs vinent que inclourà com a principals novetats:

Un tercer nivell d’alemany equivalent al nivell A.2.2 segons el MECR (Marc Europeu Comú de Referència de les llengües)

Una nova oferta cultural en l’àmbit de ciències

Una nova oferta cultural de Teoria i Història del Catalanisme

A banda, algunes formacions com Anglès 3 (equivalent al nivell A. 2.2), informàtica 2 i mòbils i tauletes s’oferiran també en la franja del matí.

Donades les singularitats de la formació de persones adultes la preinscripció prevista pel mes de juny s’ajorna.

Durant el mes de juny es portarà a terme un període preferent d'informació i orientació als alumnes actuals de l’escola a partir del seguiment telefònic o telemàtic. Un cop finalitzi el present curs escolar el dia 19 de juny, dins aquest període d’informació i orientació es realitzaran entrevistes personals, que seran amb cita prèvia per minimitzar riscos, en aquells casos que vulguin canviar d’àmbit formatiu o que l’equip educatiu de l’escola consideri necessari per a tenir més informació i per a poder oferir un millor consell orientador respecte a l’itinerari formatiu de l’alumne/a.

Aquest procés es necessari per tal de poder fer una projecció de les intencions dels alumnes actuals del centre que tenien preferència a partir de la quall establir l’oferta de places vacants prèvia a l’obertura del període de presentació de sol•licituds pels alumnes nous que es portarà a terme durant la primera quinzena de setembre.


 

Continuïtat de l’activitat formativa a distància

Durant aquest període de confinament i de suspensió de l’activitat lectiva presencial a partir que es decretés l’estat d’alarma, l’equip de professors de l’escola ha iniciat una nova manera de relacionar-se amb els alumnes mitjançant l'ús de les TIC.

Un dels primers reptes als que s’ha hagut de donar resposta és la gran diversitat de casuístiques que es donen entre els alumnes de l’escola quant a dispositius que tenen a casa, coneixements de funcionament dels propis dispositius i coneixements suficients d'ús d'aplicacions.

Per tant, alumnes i docents han necessitat un temps inicial per poder adaptar-se a aquesta nova realitat i anar donant forma a la nova manera d'organitzar-se com a escola i a la redefinició de les tasques dels docents i les estratègies de participació i motivació dels alumnes.

Durant tot aquest temps els 308 alumnes actuals de l’escola han anat rebent propostes formatives via correu electrònic, via grups de WhatsApp o mitjançant trucades telefòniques setmanals, especialment en el grups que pel perfil dels alumnes no és possible la comunicació via telemàtica per tal de traslladar-los les propostes formatives, alhora que per interessar-se pel seu estat de salut física i emocional i anar fent un seguiment i un acompanyament personal. Fins i tot en alguns casos se’ls han fet arribar carpetes amb documentació en paper al domicili.

Les propostes són voluntàries i les tasques només són obligatòries pel grup de preparació a les proves d’accés als CFGM i a les proves per a l’obtenció del GES. En aquest grup, a banda de la tasca educativa portada a terme per l’equip de professores/es de l’escola, s’ha seguit treballant també a distància amb l’orientadora referent del programa «Full de Ruta» de Diputació al que l’escola s’ha incorporat aquest curs. Aquest programa té com a finalitats l'acompanyament de l'alumnat i la millora de les seves capacitats a l'hora d'aconseguir una major motivació i una orientació eficaç en la consecució de l' objectiu principal: l'apoderament de l'alumnat en el seu camí, especialment en les transicions escola-treball. Un acompanyament vers la seva formació personal, social, acadèmica i futur professional.


 

Escola d'Adults Municipal El Roure Gros

eadults@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 26.05.2020 | 11:27