El procés participatiu de Pla d’Acció Climàtica de Caldes defineix les accions que es realitzaran en cada àmbit del pla

Dijous, 8 de juliol de 2021 a les 00:00

El procés participatiu del PAC es tanca amb la definició de les accions en els àmbits definits pel pla: transició energètica, mobilitat sostenible, residu zero, gestió de l’aigua, protecció del medi natural i l’activitat agrícola 

La sessió de retorn del procés participatiu Emergència Climàtica de Caldes, que ha tingut lloc aquest dilluns 5 de juliol, tanca aquesta fase del procés. A la sessió, que es va fer en format virtual, hi estaven convidades totes les entitats de Caldes, les Escoles i Centres Educatius i es va fer mailing a les persones que havien participat en sessions anteriors. A partir d’ara la presentació es traslladarà als representants del consistori, govern i oposició, que també van ser convidats a la sessió d’aquest dilluns, i s’aprovarà el document en sessió plenària per tal que el compromís de les forces polítiques vagi més enllà d’aquesta legislatura.

L’objectiu de la sessió ha estat detallar de quina manera s’han incorporat les propostes sorgides durant la participació ciutadana al Pla d’Acció Climàtica. El document és resultat a més, de la integració de les propostes tècniques i polítiques, amb el suport de la consultoria externa ERF.

El Pla d’Acció Climàtica (PAC) de Caldes de Montbui, que arrenca aquest 2021 i s’allarga fins al 2024, sorgeix a partir de la Declaració d’Emergència Climàtica del municipi que va aprovar per unanimitat el Ple de l’Ajuntament el desembre del 2019 i ja ha posat en marxa les primeres actuacions urgents. El PAC tindrà la seva continuïtat amb el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, (PAESC), que té l’horitzó fixat en el 2030 i que contempla accions a mitjà i llarg termini d’acord amb els requeriments del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (Covenant of Mayors)

El compromís de Caldes de Montbui amb la redacció i aprovació dels Plans consisteix en:

Reduir en més del 50% de les emissions de CO2 el 2030, respecte de les del 2005.

Avançar cap a la neutralitat climàtica el 2050, promovent polítiques de descarbonització i resiliència.

Reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic a Caldes.

Fent front a les situacions de pobresa energètica i desigualtat.

Treballar per a una adaptació i transició justa.

Els eixos del pla i les accions proposades

El PAC s’estructura en sis eixos: transició energètica, mobilitat sostenible, residu zero, gestió eficient de l’aigua, protecció del medi natural i de l’activitat agrícola, i un sisè eix transversal que porten associades diverses accions.

La Transició Energètica inclou una vintena d’accions orientades a incrementar l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables en tots els sectors (serveis municipals, sector residencial, sector terciari i sector industrial). Les accions que van tenir més suport en les fases de participació ciutadana són la creació d’una Comunitat Energètica Local amb la participació publico-privada i ciutadana i els ajuts i suport a les instal·lacions fotovoltaiques privades, a través de bonificacions a l’IBI o subvencions.

L’eix de la Mobilitat Sostenible, que inclou 18 accions orientades a impulsar els modes de mobilitat amb menys emissions de CO2dins del terme municipal. S’hi inclouen els desplaçaments del personal municipal, el transport públic, i el desplaçament de la ciutadania i mobilitat empresarial. Les accions prioritzades per la ciutadania han estat la millora de les connexions de transport públic entre els municipis de la comarca i l’impuls d’una estratègia de la bicicleta i de la micromobilitat de Caldes.

Pel que fa al Residu Zero, aquest eix inclou vuit accions orientades a la reducció de la generació de residus al terme municipal, tant pel que fa als residus municipals com als domèstics i del sector terciari. En aquest sentit, les accions prioritzades durant la participació anterior són la creació d’una estratègia de prevenció de residus basada en la circularitat i la reutilització i d’una campanya per promoure l’aprofitament de la matèria orgànica i l reducció de plàstics d'un sol ús

Pel que fa a la Gestió eficient de l’aigua, aquest eix inclou vuit accions orientades a millorar l’abastament i el sanejament de l’aigua consumida a Caldes. Per aconseguir-ho es prioritza disposar de fonts d’aigua alternatives per a usos que requereixen menys qualitat: la reutilització de les aigües tractades a l'EDAR i l’aprofitament de les aigües pluvials.

Sobre la Protecció del medi natural i l’activitat agrícola, aquest eix inclou vuit accions orientades a la millora del medi natural, tant en els espais agraris com en els espais verds del municipi. El procés de participació va destacar dues accions: l’increment de la dotació de recursos en la prevenció d’incendis i la neteja de boscos, i l’establiment d’una estratègia de transició ecològica del model agrícola i ramader.

Finalment, es va definir un eix Transversal amb accions orientades a incidir en tots els àmbits. En destaca una estratègia, actualment en curs, de difusió i d’implicació ciutadana envers l’emergència climàtica.

 

 

 

 

Darrera actualització: 08.07.2021 | 09:50