El Portal de Transparència publica els béns patrimonials dels càrrecs electes

Divendres, 19 de juliol de 2019 a les 09:11

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha publicat el registre d’activitats i de béns patrimonials i interessos dels 17 càrrecs electes sorgits de les eleccions municipals del 26 de maig

En compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els alts càrrecs de l’administració realitzen una declaració sobre els seus béns patrimonials i la seva participació en societats quan comença el mandat.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, fent un exercici de transparència i claredat en la informació, ha publicat un resum de les declaracions dels 17 càrrecs electes locals, tal i com va informar l’alcalde, Isidre Pineda, en el Ple ordinari celebrat ahir dijous.

Els trobareu a l’apartat “Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns” del Portal de Transparència de l’Ajuntament.

També podeu consultar aquest registre seguint els accessos:

Podeu consultar tota la informació del Portal a www.caldesdemontbui.cat/transparencia.

Article 56 de la Llei de transparència de Catalunya

Sobre Incompatibilitats i declaracions la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern indica:

1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompatibilitats i a les obligacions de declaració d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos establerts per la legislació específica.

2. El Registre de declaracions d’activitats és públic. L’accés als registres de les declaracions dels béns patrimonials i d’interessos es regeix per llur normativa específica, sens perjudici de la qual s’ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no n’ha d’incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars.

Darrera actualització: 19.07.2019 | 09:12