El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’adhesió al Servei Local de Teleassistència fins el 2024

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament renova l’adhesió al Servei Local de Teleassistència fins el 2024. Actualment més de 250 veïns de Caldes de Montbui disposen d’aquest servei

El ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat l’adhesió al servei Local de Teleassistència que gestiona la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera, s’assegura que es continuarà prestant aquest servei a les persones que el necessiten fins el 2024. Actualment, a Caldes de Montbui hi ha 254 persones majors de 65 anys que disposen d’aquest servei de teleassistència.

L’any passat, el percentatge de cobertura del Servei de Teleassistència a Caldes va ser del 8,19%. Això correspon al nombre de persones usuàries d’aquest servei respecte a la població major de 65 anys de Caldes. La majoria d’usuàries d’aquest servei (un 80,8%) eren dones. Un 66,4% de les persones usuàries d’aquest servei són majors de 85 anys, un 33,2% tenen entre 65 i 84 anys i tan sols un 0,4% dels usuaris són menors de 65 anys. Durant el 2020 aquest Servei de Teleassistència va rebre més de 14.000 trucades i va gestionar 209 emergències.

El Servei Local de Teleassistència, a més de realitzar una funció d’atenció a emergències telefònica, també duu a terme una tasca clau en l’àmbit de seguiment presencial de les persones usuàries. Un servei que supera, en escreix, les prestacions d’un servei bàsic com la telealarma. En aquest sentit, durant l’any 2019 es van fer més de 100.000 visites domiciliàries.

El Servei Local de Teleassistència ofereix suport les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Està destinat  a la població general i, especialment, a aquelles persones que poden necessitar suport per trobar-se en una situació de risc per raons d’edat, vulnerabilitat social, caigudes freqüents, situacions socials i/o de salut complexes, soledat, aïllament, manca d’autonomia funcional i/o situacions de discapacitat o dependència, entre d’altres motius de  risc.

La teleassistència és una prestació garantida de l'àmbit dels serveis d'atenció domiciliària de la  Cartera de Serveis Socials de Catalunya. L’Ajuntament de Caldes de Montbui presta aquest servei a través del programa ofert i gestionat per la Diputació de Barcelona. El programa està finançat conjuntament entres aquestes dues administracions.

Darrera actualització: 03.05.2021 | 09:23