El Ple d’abril, telemàtic per COVID-19

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 20:00

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha celebrat el primer ple telemàtic de la seva història, a través de la plataforma zoom i emès en directe pel canal institucional de Youtube

La situació provocada pel COVID-19 ha impedit el normal funcionament del règim presencial de les sessions de Plens i Juntes de Govern Local. Per això, des de l’ordre de confinament, les ordres municipals s’han vehiculat a través de decrets d’alcaldia.

L’Ajuntament va determinar la necessitat de fer aquest ple extraordinari telemàtic el dia 30 d’abril de 2020 per donar compte dels decrets d’alcaldia que s’han emès per organitzar la nova realitat administrativa i per implementar mesures de protecció ciutadana i primeres mesures d’atenció social de la població més vulnerable.

Entre altres, aquests decrets van establir el tancament d’equipaments públics a l’inici de la crisi sanitària, l’ajornament del calendari fiscal per donar temps a l’articulació de mesures de xoc contra l’impacte econòmic de la Covid-19 o l’activació de targetes moneder per a la compra d’aliments de famílies especialment afectades.

Al Ple, presidit per l’alcalde Isidre Pineda, han assistit els 17 càrrecs electes calderins que configuren el consistori, integrat per ERC (9), PSC (2), CUP (2), JUNTS (2) i PPC (1). També, com és habitual, hi han estat presents la Secretària i la Interventora municipals.

Si no l’heu pogut seguir en directe, recupereu la sessió al canal Ajt Caldes de Montbui, de Youtube.

També podeu consultar els acords al document adjunt.

Nou canal de contractació

Les mateixes condicions de confinament han motivat l’obertura d’un canal telemàtic de contractació a Youtube, anomenat Contractació Caldes de Montbui, on poden tenir lloc les fases de caràcter públic del procés de licitació i adjudicació de projectes.

Aquest canal es va estrenar el passat 16 d’abril, amb l’emissió en directe de la convocatòria del jurat per a la contractació del Servei de redacció del projecte d’ampliació de Les Cases dels Mestres i direcció de l’obra. 

Aneu al canal.

Darrera actualització: 04.05.2020 | 08:32