El ple aprova la modificació de les ordenances fiscals per compensar l’increment del cost dels propis serveis

Dimarts, 2 de novembre de 2021 a les 09:00

El ple dona llum verda a la modificació de les ordenances fiscals pel 2022 amb l’objectiu de no incrementar l’esforç fiscal dels ciutadans. Per això, també preveu l’increment de les bonificacions

La modificació de les ordenances fiscals pel 2022 aprovada per majoria el ple ordinari de l’octubre preveu l’increment i la modificació d’algunes taxes i impostos per tal d’ajustar la recaptació al cost real de la prestació d’aquest servei. Això es fa tenint en compte el doble objectiu de mantenir els serveis públics que actualment presta l’Ajuntament i, a la vegada, no incrementar l’esforç fiscal dels ciutadans.

Pel que fa als impostos, el canvi més significatiu és en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). En aquest cas, es modifica el percentatge de la bonificació que preveu l’ordenança fiscal que puja del 75 al 95% a favor de construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. La resta d’impostos que es modifiquen (Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana), els canvis es limiten a ajustar el text a les actualitzacions normatives que hi ha hagut:

En el capítol de les taxes, el principal canvi aprovat és en la taxa per recollida, transport, tractament i eliminació d’escombreries i altres residus urbans. En aquest cas, s’incrementen totes les tarifes d’aquesta ordenança fiscal un 4,1%. Aquest increment està motivat per l’augment dels preus que cobra el Consorci dels Residus del Vallès Oriental per dur a terme aquest servei. Amb aquet increment es preveu reduir el dèficit actual d’aquesta taxa. Recordar que en aquest cas, es pot optar a una bonificació de fins el 20% de la taxa si es realitza correctament la gestió domèstica de deixalles, d'acord amb el model de recollida selectiva de l'Ajuntament. El termini per sol·licitar aquesta bonificació és de l'1 de gener al 31 de març.

També canvia la taxa per prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través de la supeditació a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. Però en aquest cas e limita a una actualització del text a les noves normatives.

En relació a l’Impost de Béns Immobles (IBI), la ordenança fiscal que regula aquest impost no canvia per l’any 2022 i no hi ha prevista tampoc una actualització dels valors cadastrals. Per tant, la quota de l’impost no es modifica.

Darrera actualització: 02.11.2021 | 10:03