El Pla Local de Joventut: reflexió i propostes sobre les polítiques públiques adreçades a la població jove

Dimarts, 31 de maig de 2022 a les 13:00

L’Ajuntament, amb el suport de la Fundació Ferrer i Guàrdia i la col·laboració de joves del municipi, desenvolupa el Pla Local de Joventut, el document d’orientació de les polítiques locals de joventut

Aquesta primavera ha començat la fase de diagnosi que serà la base de la redacció del Pla Local de Joventut, un document que es preveu s’aprovi a final d’any i que, liderat per la regidoria de Joventut, integrarà les aportacions de diferents regidories i departaments municipals, de joves del municipi associats i no associats.

El Pla té per objectiu apropar les polítiques públiques locals a la realitat de la població jove del municipi i definir línies d’actuació eficaces amb una vigència de quatres anys (2023-2026).

Durant la diagnosi que s’està fent en aquests moments s’inclouen tasques com la recollida i revisió de documentació (plans, protocols, informes i pressupost municipal destinat a Joventut), l’anàlisi dels serveis orientats a la població jove, les sessions de treball amb personal tècnic i amb joves associats i no associats i una enquesta a joves que ja està activa i que podeu trobar a: https://bit.ly/3se3wef

 

Darrera actualització: 08.06.2022 | 13:14