El document del mes d’octubre són les primeres actes de Ple Municipal de Caldes

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 13:10

Aquest mes d’octubre, l’Arxiu Municipal mostra el que serien les primeres actes de Ple Municipal, les actes del Consell de la Universitat de Caldes de 1575

La primera acta que conserva l’Arxiu Municipal del consell de la Universitat de Caldes, el que actualment serien les actes del Ple Municipal, data del 6 d’agost de 1575.

L’Arxiu Municipal presenta, doncs, aquests valuosos documents, la transcripció dels quals, es pot consultar gràcies al treball realitzat per Víctor Arenzana, doctor en Història per la Universitat de Valladolid.

Les actes recullen l’elecció, per insaculació, dels jurats i càrrecs de la Vila. En aquella època, el jurat en cap era una figura similar a l’alcalde i la resta de jurats serien els actuals regidors. Altres càrrecs escollits eren el clavari, l’encarregat de les finances, l’oïdor de comptes, encarregat d’examinar les comptes i aprovar-les, i el mostassà, encarregat de la vigilància dels pesos i mides del mercat.

L’elecció per insaculació era un sistema d’elecció que consistia en fer un llistat de persones adients per cada càrrec de la corporació municipal i posar aquests noms dins d’unes boletes que es ficaven a una bossa. Quan calia fer l’elecció, públicament treien de les bosses una bola per cadascun dels càrrecs.

La consulta d’aquests històrics documents i la transcripció de les 9 primeres actes transcrites per Víctor Arenzana es pot fer posant-vos en contacte amb l’Arxiu Municipal, via mail o telefònicament: arxiu@caldesdemontbui.cat o tel.93 865 56 56.

 

Darrera actualització: 01.10.2020 | 13:15