El document del mes d'agost presenta un expedient sobre el Comitè Local del Segell Pro Infància

Diumenge, 1 d'agost de 2021 a les 10:00

L’Arxiu Municipal presenta aquest mes d’agost un expedient relatiu al Comitè Local del Segell Pro Infància i mostra la portada d’un fascicle explicatiu corresponent a una campanya de l’any 1935

Aquest mes d’agost l’Arxiu Municipal presenta l’expedient administratiu del Comitè Local del Segell Pro Infància (1933-1937). A la imatge es pot veure la portada d’un fascicle explicatiu del segell publicat per la Generalitat de Catalunya al 1935.

A Caldes el Comitè es va constituir el 27 de novembre de 1933 amb els membres que ja constituïen l’ Associació Municipal de Beneficència i assistència social creada al 1932.

El President del Comitè era l'alcalde. El Secretari era un membre de la Unió de Rabassaires i els vocals eren: un membre del Centre Democràtic, un membre del Casino Caldense, un membre de la Lliga Catalana, un membre del Centre Nacionalista, un membre del sindicat CNT, un membre del Centre d’Esquerra Republicana i Unió socialista i un periodista.

El Segell Pro Infància es va constituir per decret del Conseller de Sanitat i Assistència Social al 1933

L’objectiu del Segell Pro Infància era recaptar fons amb la seva venda per poder finançar sanatoris, colònies escolars i ajuts en general pels nens i nenes de famílies pobres.

La campanya de venda dels segells era de sis setmanes a l’any. En les primeres campanyes el  preu era de 5 cèntims i després va ser de 10 cèntims i es presentaven en carnets de 20 segells. Les campanyes s’organitzaven des del Comitè Directiu Central, depenen de la Generalitat, i des dels Comitès Locals de cada vila de Catalunya.

El Comitè Directiu Central donava les instruccions i marcava, segons el nombre d’habitants de la població, el número de segells que caldria vendre entre ciutadans i associacions.  Aquestes instruccions insistien molt en la publicitat de la venda dels segells.

Es van fer quatre campanyes: 1933, 1934, 1935 i 1936-1937. La que corresponia a 1938 no es va arribar a realitzar a causa de la Guerra Civil.

Darrera actualització: 30.07.2021 | 13:44