El document d’aquest mes mostra un expedient d’ajut d’orfandat per la Guerra Civil

Dimarts, 1 de juny de 2021 a les 00:00

Aquest mes de juny l’Arxiu Municipal presenta un dels expedients tramitats per rebre un ajut d’orfandat a causa de la Guerra Civil. L’expedient data de l’any 1944

Els expedients dels fons municipal contenen la sol·licitud amb la fotografia del pare, mare o tutor del menor, certificat de matrimoni del pares, certificat del defunció del progenitor difunt, que en tots els casos és el pare, la fe de vida i l’acta de naixement dels orfes i de la persona tutora, que en en tots els casos és la mare. Alguns expedients també contenen certificats de pobresa.

Els expedients d’ajuts d’orfandat s’amparaven en el decret de 23 de novembre de 1940 sobre Protección del Estado a los huerfanos de la Revolución Nacional y de la Guerra, pel qual l’Estat que assumia la protecció dels menors de 18 anys que haguessin perdut als pares a causa de la Revolución Nacional y de la Guerra i que no disposessin dels mitjans per a la subsistència, sense distinció de les causes concretes de l’orfandat ni del bàndol en què haguessin militat els pares. Tot i amb això, el decret destil·la una voluntat de control estatal quan indica que als i a les joves orfes s’havia de «prestar el más vigilante cuidado a su proceso formativo, al objeto de que éste se verifique en condiciones de adhesión a los ideales y principios profesados por el Estado».

Els ajuts econòmics anaven a càrrec del Fondo de Protección Benéficosocial, i ho gestionava l’ Obra Nacional de Protección a los Huérfanos de la Revolución y de la Guerra, que depenia de l’autoritat del Ministro de la Gobernación.

 

 

Darrera actualització: 01.06.2021 | 14:44